Wat doet AA niet?

1. AA doet niet aan ledenwerving. AA is er voor alcoholisten die wensen nuchter te worden.
2. AA oefent geen controle uit op haar leden. Zij gaat niet na of zij drinken. AA helpt alcoholisten zichzelf te helpen.
3. AA is geen godsdienstige gemeenschap. Ieder lid is vrij te beslissen over de eigen en persoonlijke ideeën omtrent de betekenis van het leven.
4. AA is geen medische organisatie. Ze geeft geen medische of psychiatrische raad.
5. AA heeft geen ziekenhuizen, ontwenningsoorden, sanatoria of verpleegdiensten.
6. AA is niet verbonden met enige andere organisatie. AA kan echter wel samenwerken met organisaties die het alcoholisme bestrijden. Sommige leden werken voor zulke organisaties, maar steeds in hun eigen naam en niet als afgevaardigde van AA.
7. AA aanvaardt geen geld van bronnen buiten AA. Noch private giften, noch officiële van de staat worden geaccepteerd.
8. AA biedt geen sociale diensten en verschaft geen woongelegenheid, kleding, werkgelegenheid of geld. Ze helpt de alcoholist nuchter te blijven zodat deze die dingen zelf kan verwerven.
9. Anonimiteit is de geestelijke grondslag van AA. AA wenst niet dat namen van leden worden meegedeeld op TV of radio of in kranten. Leden delen de namen van andere leden niet mee aan de buitenwereld. Maar leden schamen er zich niet voor tot AA te behoren. Zij wensen juist meer alcoholisten aan te moedigen om zich bij AA aan te sluiten. Zij willen zeker niet dat men van hen helden of heldinnen maakt, eenvoudig omdat zij wensen zorg te dragen voor hun eigen gezondheid.