Hoe verloopt een AA vergadering?

Voor de vergadering start, schuiven de leden aan tafel.

Op het beginuur staan de leden recht en zeggen samen het sereniteitsgebed.

Iedereen gaat zitten, en wordt de tekst "Wat is AA" (waarin een beschrijving van AA wordt gegeven), gevolgd door de tekst "Hoe het werkt" (waarin het herstelprogramma kort wordt beschreven) voorgelezen.

 

De voorzitter van de vergadering bepaalt het verdere verloop van de vergadering.

Er zijn een aantal mogelijkheden, meestal wordt een combinatie toegepast.

-rondvraag of iemand met een prangend probleem zit.

-lezen uit de 12 stappen of 12 tradities.

-getuigenissen/visies aan de hand van de teksten.

-rondvraag hoe de week geweest is.

Bij het afsluiten van de vergadering staan de leden recht en wordt het sereniteitsgebed door allen tesamen opgezegd.

In Leuven hebben we ook nog de traditie om daarna handen te geven en de volgende tekst te zeggen: "kom, blijf komen en we zullen er komen"